Meer resultaten voor win win lening


win win lening
Wat is de win-win lening? Claes G. C Bvba.
De win-win lening is een lening die door de Vlaamse Overheid wordt gesteund om particulieren aan te moedigen om geld ter beschikking te stellen van startende of reeds bestaande ondernemingen die gevestigd zijn in Vlaanderen. Wie als familielid vriend of kennis of zelfs buitenstaander een Winwin lening toekent aan een eenmanszaak of vennootschp krijgt jaarlijks een belastingvermindering van 25 % op het gemiddeld uitstaande geleende bedrag. Met de steeds dalende rentevoet op spaarboekjes is de winwin lening een uitstekend alternatief. De interestvoet mag maximaal 425 % leningen afgesloten in 2012 zijn en niet lager dan de helft daarvan.
Woonkrediet Win win lening Hypothecaire krediet Demetris Partner van de maakelaar voor het woon krediet!
Demetris est le partenaire du courtier en crédit habitation offrant les meilleurs taux et services pour les courtiers particuliers.
Winwinlening PMV.
De Winwinlening is een uitstekend instrument om te ondernemen of een onderneming een duwtje in de rug te geven. Zij maakt het u gemakkelijker om startkapitaal te vinden bij een vriend kennis of familielid.
Tweets over winwinlening op Twitter.
De laatste en beste tweets over winwinlening. Lees wat personen vertellen en neem deel aan het gesprek.
De win-winlening ook voor u?
Om deze reden zetten we summier de principes van de Winwinlening nog eens uiteen. De Winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van 8 jaar. De lening moet worden aangegaan voor beroepsdoeleinden en de terugbetaling heeft éénmalig na acht jaar plaats of in schijven. De aflossingen kunnen zowel maandelijks driemaandelijks zesmaandelijks als jaarlijks gebeuren. Deze alternatieve financieringsvorm wordt uitgegeven tegen een vaste rentevoet. Voor 2013 bedraagt de wettelijke maximale rentevoet 275% bruto. De kredietnemer moet een KMO 1 of zelfstandige zijn gevestigd in het Vlaamse Gewest. De kredietnemer mag niet meer dan 200.000 euro opnemen via Winwinleningen. Dit bedrag is sedert augustus 2013 verdubbeld.
De Winwinlening EVC LAW.
De Winwinlening maakt het makkelijker om startkapitaal te vinden in jouw directe omgeving.
Winwinlening steun een zaak in Vlaanderen en krijg een fiscaal voordeel Beleggen Moneytalk.be.
Wil je je spaargeld beter laten renderen dan kan je een Winwinlening overwegen. Hiermee steun je iemand die een zaak in Vlaanderen wilt opstarten of uitbouwen. Jijzelf geniet een jaarlijkse interest plus een fiscaal voordeel.
Baker Tilly Belgium Winwinlening verkrijg een fiscaal voordeel door te lenen aan een Vlaams bedrijf 04/2015.
Of u heeft de bank al een bezoek gebracht maar men wil uw onderneming geen krediet toekennen? Waarom in deze situaties geen gebruik maken van de winwinlening? Deze lening biedt zowel voordelen voor de kredietgever als de kredietnemer een winwinsituatie voor de beide partijen. Bovendien zijn de voorwaarden voor dergelijke winwinlening de voorbije jaren versoepeld. Met de winwinlening wil de Vlaamse overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om financiële middelen ter beschikking te stellen aan KMOs. Enkel de KMOs die aan de Europese KMOdefinitie voldoen komen in aanmerking. Hieronder verstaat men de ondernemingen waarvan. ofwel de jaaromzet minder dan 50 miljoen euro bedraagt ofwel het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro.
Wat is een winwinlening? Delta Lloyd Kapitale Vragen.
Belastingen Ondernemer op 01/06/2011. De winwinlening werd gelanceerd om particulieren aan te moedigen te investeren in startende ondernemingen. Het is een lening waarmee een kredietgever een vriend kennis of familielid met een kmo financieel kan steunen. In ruil voor deze steun ontvangt hij fiscale voordelen. Aanvankelijk was deze lening enkel bestemd voor starters maar sinds 1 januari 2011 werden de regels versoepeld en kunnen alle Vlaamse kmos er een beroep op doen. Een winwinlening is een achtergestelde lening. Dit wil zeggen dat in geval van faillissement van de kredietnemer de kredietgever achteraan in de rij schuldeisers plaatsneemt. De winwinlening heeft een vaste looptijd van acht jaar. De kredietnemer mag een winwinlening enkel gebruiken voor zijn onderneming.

Contacteer ons